Spektrum služieb

Ponúkame široké spektrum služieb. V nasledovných bodoch uvádzame naše služby, v ktorých máme bohaté skúsenosti.

Priemyselné montážne systémy a skúšobné zariadenia.

Naša spoločnosť sa zameriava na výrobu automatických a poloautomatických montážnych systémov, liniek, staníc a prípravkov a skúšobných zariadení predovšetkým pre automobilový priemysel. Na základe Vášho produktu a požadovanom čase výrobného cyklu, Vám vytvoríme koncept otimálnej konfigurácie technologických zariadení, ktoré zahŕňajú plne automatizované, čiastočne automatizované alebo ručné procesy a operácie. Riešenia výrobných operácií, ako sú lisovanie, skrutkovanie, lepenie, polohovanie, manipulácia, skúšky tesnosti a meranie netesností, patria k našim každodenný pracovným úlohám. Súčasťou väčšiny našich zariadení je celkové sledovanie priebehu výrobných a skúšobných procesov, zaznamenávanie, vyhodnocovanie a archivácia kvalitatívne a procesne dôležitých dát pre spätnú sledovateľnosť.

Jednotlivé služby

Koncept a usporiadanie

Čiastočná montáž zariadení alebo montážnych staníc.

Údržba a modernizácia

Prestavba zariadení

Mechanický, pneumatický a elektrický servis a výroba náhradných dielov pre zariadenia vyrobené našou spoločnosťou.

Zaobstarávanie obrábaných dielov a zváraných konštrukcií so širokou škálou povrchových úprav a tepelného spracovania.

Montáž skriňových elektrických rozvádzačov.


© 2015 DAM - Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o.