Montážne zariadenia

Spoločnosť Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o. realizovala pre svojich zákazníkov už mnoho projektov. Pre lepšiu predstavu o našich montážnych zariadeniach Vám v nasledujúcom bode ponúkame krátke video realizovaného zariadenia na montáž uzáveru palivovej nádrže.

Zariadenie na montáž uzáveru palivovej nádrže


© 2015 DAM - Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o.