Úvod Služby Spoločnosť Kontakt

NEVER STAND STILL

O nás

Spoločnosť Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o. je inovatívna spoločnosť, ktorá sa zaoberá riešeniami v oblasti priemyselnej výroby a automatizácie a dodávkami automatizovaných výrobných a skúšobných systémov a aplikácií. Naše výkony Vám ponúkame samostatne, alebo ako kompletné riešenie od konštrukčného návrhu k samotnej výrobe, montáži a oživeniu až po dodanie hotového zariadenia. Naša spoločnosť sa vyznačuje vysokou flexibilitou, ako aj kvalitou našich sofistikovaných zariadení. Vzájomnou spoluprácou s našimi zákazníkmi, ako aj motiváciou a pracovitosťou našich zamestnancov dokážeme tieto ciele úspešne napĺňať.

Spektrum služieb

Ponúkame široké spektrum služieb. V nasledovných bodoch uvádzame naše služby, v ktorých máme bohaté skúsenosti.
Naša spoločnosť sa zameriava na výrobu automatických a poloautomatických montážnych systémov, liniek, staníc a prípravkov a skúšobných zariadení predovšetkým pre automobilový priemysel. Na základe Vášho produktu a požadovanom čase výrobného cyklu, Vám vytvoríme koncept optimálnej konfigurácie technologických zariadení, ktoré zahŕňajú plne automatizované, čiastočne automatizované alebo ručné procesy a operácie. Riešenia výrobných operácií, ako sú lisovanie, skrutkovanie, lepenie, polohovanie, manipulácia, skúšky tesnosti a meranie netesností, patria k našim každodenný pracovným úlohám. Súčasťou väčšiny našich zariadení je celkové sledovanie priebehu výrobných a skúšobných procesov, zaznamenávanie, vyhodnocovanie a archivácia kvalitatívne a procesne dôležitých dát pre spätnú sledovateľnosť.

Ponúkané šlužby

 • Koncepčný návrh montážnych systémov, liniek, staníc, prípravkov a testovacích zariadení.
 • Konštrukcia montážnych systémov, liniek, staníc, prípravkov a testovacích zariadení v zmysle špecifických požiadaviek zákazníka.
 • Výroba, montáž, elektrická a pneumatická inštalácia, nových montážnych a testovacích systémov, spojená s oživením a odladením podľa požiadaviek zákazníka.
 • Dodanie vyrobených a odladených montážnych a testovacích systémom, spojené s inštaláciou a oživením priamo u zákazníka.
 • Údržba a modernizácia montážnych a testovacích zariadení vyrobených našou spoločnosťou, ako aj montážnych a testovacích zariadení od iných výrobcov.
 • Prestavba existujúcich montážnych a testovacích zariadení podľa požiadaviek zákazníka.
 • Záručný a pozáručný servis montážnych a testovacích zariadení vyrobených našou spoločnosťou, oprava a výmena mechanických, pneumatických a elektrických komponentov, výroba náhradných dielov pre montážne a testovacie zariadenia.
 • Výroba, oprava a modernizácia skriňových elektrických rozvádzačov.
 • Zaobstarávanie obrábaných dielov a zváraných konštrukcií so širokou škálou povrchových úprav a tepelného spracovania.

Predstavenie spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená v roku 2006 a nachádza sa v meste Piešťany. Našim zákazníkom ponúkame komplexné návrhy, služby a riešenia ich požiadaviek v oblasti priemyselných výrobných systémov a skúšobných zariadení. Ďalej ponúkame zaobstarávanie výroby zváraných a obrábaných dielov so širokou škálou povrchových úprav a tepelného spracovania. Našou flexibilitou a dodržiavaním dodacích lehôt sa dokážeme prispôsobiť aj náročným požiadavkám našich zákazníkov. Vďaka motivácii a pracovnej pohotovosti našich zamestnancov dokážeme zaručiť dodanie vyrábaných zariadení a dielov, v požadovanom prevedení, vysokej kvalite a včas.

Konateľ

Firemné údaje

 • Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o.
 • Adresa: Jána Kollára 13/2014
 • 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 • Tel.: +421 (33) 79 100 51
 • Fax: +421 (33) 79 100 52
 • e-mail: office@d-a-m.sk
 • Domovská stránka: www.d-a-m.sk

 • IČ DPH: SK 2022252727
 • Bankové spojenie: TATRA BANKA
 • IBAN: SK79 1100 0000 0026 2672 5811
 • SWIFT: TATR SK BX
 • IČO: 36 685 224
 • Obchodný register: OR SR Trenčín

Downloads

Všeobecné obchodné podmienky

[VOP]

Všeobecné nákupné podmienky

[VNP]


Partner

Navštívte nasledujúce domovské stránky spoločností, s ktorými úzko a úspešne spolupracujeme na našich projektoch.

Kontakt

 • Dynamic Assembly Machines Slovakia s.r.o.
 • Štefánikova ul. 33, 921 01 Piešťany
 • Tel.:+421 (33) 79 100 51
 • Fax:+421 (33) 79 100 52
 • e-mail:office@d-a-m.sk
 • Vedenie spoločnosti

 • Ing. Werner Rainer
 • e-mail: werner.rainer@d-a-m.sk
 • Tel.: +421 (33) 79 100 55
 • Technický manažér

 • Ing. Peter Gavora
 • e-mail: Peter.Gavora@d-a-m.sk
 • Tel.: +421 (0) 911 796 641
 • Vedúci nákupu

 • Ondrej Pecháč
 • e-mail: Ondrej.Pechac@d-a-m.sk
 • Tel.: +421 (0) 911 430 732